Základna

  • nacházející se ve vsi Kovářov u Lipenské přehrady
  • sloužící pro pobyty dětským oddílům a skupinám
  • sestává z ubytovny s celoročním provozem (objekt bývalé kovárny) a loděnice na břehu přehrady
  • základna je provozována na principu samoobslužného provozu
  • GPS: 48°41’25.07″N,14°7’21.45″E

!!! Pozor – hlavní objekt základny v současné době prochází celkovou rekonstrukcí a není v provozu !!!

Přístavba a rekonstrukce hlavního objektu

Po předchozí projektové přípravě prochází od roku 2017 hlavní objekt základny rekonstrukcí a přístavbou.

Na objektu je v rámci projektu “TZ Kovářov – přístavba hlavního objektu” realizována schodišťová přístavba zajišťující nejen nové řešení požární bezpečnosti objektu, ale současně umožňující rozšíření užitných prostor o dosud nevyužívané podkroví. Projekt dále zahrnuje přízemní přístavbu sociálního zařízení.

Souběžně s přístavbou probíhá rozsáhlá oprava i zbývající části objektu.

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
V letech 2019 a 2020 byl projekt spolufinancován Jihočeským krajem v rámci jeho dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží“.

Vybavení hlavního objektu po rekonstrukci

Na v roce 2021 dokončovanou rekonstrukci hlavního objektu se snažíme navázat jeho postupným vybavením a uvedením zpět do provozu. V této snaze nám významně pomáhá i finanční podpora, kterou jsme v rámci projektu „Kovářov – nejnutnější vybavení dokočované stavby“ získali od Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci jeho dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží“.

Obnova vybavení pro sportovní jachting

Vedle dokončované rekonstrukce hlavního objektu, jeho vybavení a postupného uvedení zpět do provozu usilujeme o zlepšování podmínek i pro sportovní aktivity dětí a mládeže při pobytech na základně.
V rámci snahy o obnovení vybavení pro sportovní jachting se nám díky finanční podpoře od Krajského úřadu Jihočeského kraje a soukromých dárců podařilo v roce 2021 rozšířit vybavení loděnice na břehu přehrady o novou loď třídy P-550 včetně oplachtění závodní třídy.

Projekt je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci jeho dotačního programu „Podpora sportu“.